Selecteer een pagina

Als iedereen de preventie zélf borgt …

… leg je de verantwoordelijkheid óók bij de mensen zélf …

Iedereen wil incidenten voorkomen, maar preventie gaat niet vanzelf. Je kunt het stimuleren met protocollen en audits, maar er is echter een simpel alternatief. Laat iedereen zélf vastleggen hoe men de preventie invult, met de CableTracks app is dat simpeler dan ooit.

Laat de preventie vastleggen zodra het wordt toegepast. Dat kan al met een paar gerichte foto’s. De app combineert alles tot duidelijke overzichten op de online portal. Log in, en je ziet direct hoe er overal preventie wordt toegepast.

Projectrapportages

De online rapportages geven objectief aan hoe er per project preventie is toegepast. In geval van incidenten kun je dit preventiebewijs dus effectief gebruiken richting verzekeraars, opdrachtgevers en de inspectie. 

Case: Preventie kabelschade

Bij mechanisch graafwerk moet je vooraf checken waar er kabels en leidingen liggen (Wibon). Dit kan met proefsleuven, kabelzoekers (grondradar) en met voorsteken.
Met CableTracks|Online leg je al deze preventie eenvoudig vast. Klik foto’s, het systeem doet de rest. Per werk zie je precies wáár er preventie is toegepast, wanneer dit is gebeurd en op welke manier.
Zo heb je alle informatie om ‘veilig graven’  top-of-mind te houden (Wibon PreventiePlan).

Case: Valbeveiliging

Bij veel bouwwerken is val één van de grootste risico’s. Borg daarom dat iedereen bijv. rand- en valbeveiliging toepast. Met een paar foto’s kan iedereen dat zélf vastleggen. De meldingen worden automatisch verwerkt, je kunt ze eenvoudig terugvinden op bijv. projectnaam.
Is er correct gewerkt – laat dit dan bij gelegenheid weten, dat motiveert. Zo niet, bespreek het met de betrokkenen.
Zo werk je concreet aan méér veiligheid.

Trendrapportages

Hoofduitvoerders, teamleiders en vestigingsmanagers kunnen via een Dashboard precies volgen hoe er op hoofdlijnen preventie wordt toegepast. Je ziet direct of de aandacht voor preventie op niveau blijft, stijgt of daalt. En door de cijfers te relateren aan het aantal uitgevoerde werken, heb je al snel een beeld of er al dan niet bij alle werken standaard preventie wordt toegepast. Als dat niet zo is, kun je eenvoudig inzoomen op een bepaalde vestiging, team of persoon.
Zo heb je snel alle informatie bij de hand om (waar nodig) bij te sturen en
borg je veilig werken.

”Het voelt voor iedereen veiliger”
Als we bij aanleg, gaslekken of storingen zélf de ondergrond in moeten, willen we uiteraard géén kabelschade veroorzaken. KLIC tekeningen, proefsleuven graven, kabelzoekers, alles helpt.
We laten onze monteurs de preventie ook zoveel mogelijk vastleggen.
Het is in ieders eigen belang. Bij problemen is dan altijd helder hoe men te werk is gegaan.
Dat voelt voor iedereen ook een stuk veiliger.

Jan Willem Elskamp | Stedin S&O

Heb je vragen over het borgen van preventie? Neem gerust contact met ons op over een praktische manier om dit te borgen.

  • Telefoon   + 31 (0)343 – 594545
  • Mobiel      +31 (0) 6 – 22080496
  • Mail           info@cabletracks.com


Of bekijk nog een andere toepassing van de app:

Planning
doorgeven
Uitvoering
vastleggen
Uren-registratie
Mandagenregister
Productiecijfers
Werkplekinspectie
Schademeldingen
Opleveringen|
restpunten

Home

CableTracks|Online   –   Lage Maat 13b   –   3961 NJ Wijk bij Duurstede   –   Telefoon  0343 – 594545    –   Mobiel   06 – 22080496   –   mail   info@cabletracks.com