Selecteer een pagina

Preventie self-control. Dat werkt een stuk veiliger.

Veilig werken gaat vaak niet vanzelf – elke vorm van preventie kost immers tijd en moeite. De toepassing van preventie vergt daarom meestal continue aandacht. Je kúnt dat regelen via toezicht, externe bureaus en audits.
Met CableTracks|Online heb je echter
een simpel alternatief. Ga voor je eigen werkzaamheden na wat de grootste risico’s zijn, en laat iedereen voor die risico’s gewoon zélf vastleggen wat men doet om incidenten te vermijden. Laat dus bij graafwerk foto’s schieten van proefsleuven en het voorsteken. En bij werk op hoogte van de rolsteigers of randbeveiliging. Veel werk is dat niet, want de app verwerkt alles automatisch tot zowel detail- als trendrapportages.

Detailrapportages

Je krijgt op je online bedrijfsaccount automatisch te zien hoe er per werk preventie is toegepast. Als er onverhoopt ergens iets fout gaat, kun je dus objectief aantonen hoe er preventie is toegepast – óók richting verzekeraars, opdrachtgevers en de inspectie.
Zie de twee voorbeelden hieronder.

Preventie kabelschade              

Valbeveiliging

Bij mechanisch graafwerk  moet je als ‘grondroerder’  vooraf checken waar er eventueel al kabels en leidingen liggen (Wibon). Dit kan met proefsleuven, detectie (kabelzoekers / grondradar) en met voorsteken.

Met CableTracks|Online leg je al deze preventie eenvoudig vast. Klik foto’s, het systeem doet de rest.
Op de online kaarten zie je precies wáár er preventie is toegepast, wanneer dit is gebeurd en op welke manier.
Check de rapportages met enige regelmaat en koppel dit terug aan je medewerkers.
Zo heb je een concrete manier om ‘veilig graven’  top-of-mind te houden (Wibon PreventiePlan).

Bij werken op hoogte is val één van de grotere risico’s.
Met CableTracks|Online borg je eenvoudig dat  iedereen de standaard rand- en valbeveiliging toepast. Laat elk team zélf vastleggen hoe men dit doet. Een paar foto’s geven al een prima indruk. Log af en toe in op de rapportages, geef een projectnummer op en check wat er is gebeurd.
Heeft men op de juiste manier gewerkt, laat dit dan weten, dat motiveert.
En zo niet, bespreek het met de betrokkenen. Zo werk je concreet aan méér veiligheid.

Trendrapportages

Werk je met meerdere teams? Met alleen de detail rapportages zie dan al snel door de bomen het bos niet meer.
Je heb dan weliswaar véél feedback, maar geen duidelijk
beeld hoe het overall gaat.
Daarom zijn er ook Trendrapportages. Hiermee heb je direct de hoofdlijn te pakken. Per periode zie je precies het verloop van het aantal werken mét preventie (met eventueel een indicatie van de zorgvuldigheid waarmee dit gebeurt). Zo is in één keer duidelijk of de preventie op niveau blijft, of  ‘in de benen zakt’.
Zoom eventueel in op een bepaalde vestiging, een bepaald team of een bepaalde gebruiker: je weet direct hoe het zit, óók in grotere organisaties. Je hebt alle informatie om je medewerkers gericht aan te spreken om preventie ’top-of’mind’ te houden.

”Het voelt voor iedereen veiliger”
Als we bij aanleg, gaslekken of storingen zélf de ondergrond in moeten, willen we uiteraard géén kabelschade veroorzaken. KLIC tekeningen, proefsleuven graven, kabelzoekers, alles helpt.
We laten onze monteurs de preventie ook zoveel mogelijk vastleggen.
Het is in ieders eigen belang. Bij problemen is dan altijd helder hoe men te werk is gegaan.
Dat voelt voor iedereen ook een stuk veiliger.

Jan Willem Elskamp | Stedin S&O

Vragen? Neem gerust  contact met ons op  –  of bekijk ook één van de andere toepassingen:

Planning doorgeven

Uitvoering

Uren-registratie

Dagproductie

Mandagenregister

Keuren &
Inspecteren

Schades melden

Opleveringen|
restpunten

Home

CableTracks|Online   –   Lage Maat 13b   –   3961 NJ Wijk bij Duurstede   –   Telefoon  0343 – 594545    –   Mobiel   06 – 22080496   –   mail   info@cabletracks.com